materiály

POMNÍKY

V spolupráci s dodávateľmi na Slovensku ponúkame pomníky, žulové dosky, kompletné hrobové zostavy, kamenárske doplnky (lampáše, vázy, misy…), betonárske práce, obnovu písma priamo na cintoríne, dosekanie písma bez demontáže, priamo na cintoríne, opravy a betonáže starých hrobov.Disponujeme širokým sortimentom pomníkov a doskoviny rôznych typov a farieb.